ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561

ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561

 

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 7.30 น.
นายศรีเนตร ใจแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีถวา... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานพบปะหารือระหว่างส่วนราชการและทุกภาคส่วนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร่วมงานพบปะหารือระหว่างส่วนราชการและทุกภาคส่วนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น.
นางสาววรรณา แก้วบัวดี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานพบปะหารือระหว่า... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561

    ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันท้

  • ร่วมงานพบปะหารือระหว่างส่วนราชการและทุกภาคส่วนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    ร่วมงานพบปะหารือระหว่างส่วนราชการและทุกภาคส่วนในจั

  • นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราาชการ

    นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงสุจริตของผู้ว่า

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.