ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (นายณรงค์ เล็กประเสริฐ) ให้เข้าประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ระหว่างการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องไข้หวัดใหญ่แก่พนักงานบริษัท และได้เข้าประสานงานขอความร่วมมือจากเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และแจกแผ่นพับโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ในพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

 

  

 

&nbs... อ่านเพิ่มเติม...

ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ

ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ

สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นางนวลจันทร์  เมืองแสงธรรม) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี

ชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัยราชสมบัติครบ 70 ปี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา

 

  

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย

โครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2559-2560 ในงานโครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย จัดโดยสำนักงานงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ บริเวณชั้น 2 The Hall ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

 

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

    ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

  • ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ

    ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธม

  • โครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย

    โครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.