พิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ย้อนประวัติศาสตร์อยุธยานานาชาติ (EXPO) 2561

พิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ย้อนประวัติศาสตร์อยุธยานานาชาติ (EXPO) 2561

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ย้อนประวัติศาสตร์อยุธยานานาชาติ (EXPO) 2561 ซึ่งจัดขึ้น... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยให้บริการส่งเสริม SMEs

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยให้บริการส่งเสริม SMEs

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยให้บริการส่งเสริม SMEs กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการ SME ณ เดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์การปฏิบัติงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด

ลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์การปฏิบัติงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561
นางสาววรรณา แก้วบัวดี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และนางสาวนุชจรี แจ้งกระจ่าง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ลงพื้นที่ชุมชนการไฟฟ้า ตำบลท่าเรือ อ... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • พิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ย้อนประวัติศาสตร์อยุธยานานาชาติ (EXPO) 2561

    พิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ย้อนประวัติศาสตร์อ

  • ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยให้บริการส่งเสริม SMEs

    ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยให้

  • ลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์การปฏิบัติงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด

    ลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์การปฏิบัติงานการสำรวจความ

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.