ดีเดย์ 1 พ.ค. สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ทำสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

ดีเดย์ 1 พ.ค. สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ทำสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

ดีเดย์ 1 พ.ค. "มาดี" สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ทำสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 จะเก็บข้อมูลพื้นฐานโครงสร้าง และการกระจายตัวของสถานประกอบการในประเภทต่าง ๆ เช่่น อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการค้าและบริการ เป็นต้น จึงขอความร่วมมือสถานประกอบการและประชาชนให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเป็นข้อมูลให้ภาครัฐ และผู้ประกอบการใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศ และอุตสาหกรรมให้มีความก้าวหน้า เข้มแข็ง ตอกย้ำให้ผู้ประกอบการมั่นใจ ข้อมูลไม่รั่วไหล ไม่เกี่... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2559

ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2559

เมื่อวันที่  31 มี.ค.59 สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(นางนวลจันทร์  เมืองแสงธรรม) ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนมีนาคม 2559 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

ประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2559 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 : งานนับจดปี 2559 ระดับเจ้าหน้าที่ผู้อบรม (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสำนักบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ) ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา) ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุมครั้งนี้ พร้อมทั้งรองผู้อำน... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • ดีเดย์ 1 พ.ค. สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ทำสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

    ดีเดย์ 1 พ.ค. สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้

  • ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2559

    ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2559

  • ประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

    ประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.