เข้าร่วมประชุม Video Conference "การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ"

เข้าร่วมประชุม Video Conference

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมประชุม Video Conference "การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชา... อ่านเพิ่มเติม...

อบรมให้ความรู้เพื่อปฏิบัติงานโครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561 และโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561

อบรมให้ความรู้เพื่อปฏิบัติงานโครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561 และโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.
นางสาววรรณา แก้วบัวดี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และนางสาวนุชจรี แจ้งกระจ่าง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ อบรมให้ความรู้แก่เจ้... อ่านเพิ่มเติม...

พบปะหารือสภากาแฟกับหน่วยงานทุกภาคส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พบปะหารือสภากาแฟกับหน่วยงานทุกภาคส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 07.00 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพบปะหารือสภากาแฟกับหน่วยงานทุกภาคส่วนของจังหวัดพระนครศรีอ... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • เข้าร่วมประชุม Video Conference

    เข้าร่วมประชุม Video Conference "การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกา

  • อบรมให้ความรู้เพื่อปฏิบัติงานโครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561 และโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561

    อบรมให้ความรู้เพื่อปฏิบัติงานโครงการสำรวจธุรกิจทาง

  • พบปะหารือสภากาแฟกับหน่วยงานทุกภาคส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    พบปะหารือสภากาแฟกับหน่วยงานทุกภาคส่วนของจังหวัดพระ

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.