ทีมงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาขอข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อวางแผนให้การช่วยเหลือประชาชน

ทีมงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาขอข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อวางแผนให้การช่วยเหลือประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. 
ดร.ทาดาชิ นักวิจัยอิสระ และทีมงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาขอข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อวางแผนให้การช่วยเหลือประชาชน

... อ่านเพิ่มเติม...

ดูความเหมาะสมของสถานที่ในการขอรับโอนศูนย์ ICT ชุมชน

ดูความเหมาะสมของสถานที่ในการขอรับโอนศูนย์ ICT ชุมชน

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการอำเภอภาชี เพื่อดูค... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ ห้องปร... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • ทีมงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาขอข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อวางแผนให้การช่วยเหลือประชาชน

    ทีมงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาขอข้อมูลด้านต่างๆ

  • ดูความเหมาะสมของสถานที่ในการขอรับโอนศูนย์ ICT ชุมชน

    ดูความเหมาะสมของสถานที่ในการขอรับโอนศูนย์ ICT ชุมชน

  • ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

    ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคค

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.