ร่วมงานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"

ร่วมงานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการอยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ บ้านเรือนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง

ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการอยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ บ้านเรือนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น.
นางสาววรรณา แก้วบัวดี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศ... อ่านเพิ่มเติม...

ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้เข้าสอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราว

ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้เข้าสอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราว

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้เข้าสอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ซึ่... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • ร่วมงานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

    ร่วมงานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตา

  • ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการอยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ บ้านเรือนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง

    ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหว

  • ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้เข้าสอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราว

    ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้เข้าสอบข้อเขียนลูกจ้างชั่ว

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.