ร่วมสังเกตุการณ์โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๒

ร่วมสังเกตุการณ์โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๒

วันนี้เวลา 9.00น. นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ ผู้อำนวยการกองสถิติเศรษฐกิจ พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมสังเกตุการณ์โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2562 ณ พื้นที่อำเภอบางปะอิน และอำเภอพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา นำจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์

ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา นำจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์

6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 7.30 น. นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา นำจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ ถนนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนสายเอเชีย ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายนายภานุ แย้มศรี ... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

ประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

31 ต.ค.62 ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งนโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามงาน และกำชับเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคาบที่กำหนด พร้อมทั้งขอบคุณที่ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ และเหนื่อยยาก

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ร่วมสังเกตุการณ์โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๒

    ร่วมสังเกตุการณ์โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสา

  • ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา นำจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์

    ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา นำจิตอาสาพระราชทาน ทำความ

  • ประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

    ประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.