๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันวิชาขบูชา ๒๕๖๔

๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันวิชาขบูชา ๒๕๖๔

 

๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันวิชาขบูชา ๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม...

ได้ดำเนินการทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด)

ได้ดำเนินการทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด)

24 พฤษภาคม 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด)

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมเจ้าหน้าที่การทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

อบรมเจ้าหน้าที่การทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

วันที่ 28 - 30 เมษายน 2564
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเจ้าหน้าที่การทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันวิชาขบูชา ๒๕๖๔

    ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันวิชาขบูชา ๒๕๖๔

  • ได้ดำเนินการทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด)

    ได้ดำเนินการทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนั

  • อบรมเจ้าหน้าที่การทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

    อบรมเจ้าหน้าที่การทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.