ประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

ประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

31 สิงหาคม 2563

น.ส.ณัฏฐนันท์ วิสุชาติพงศ์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานสำนักงานฯ ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2563 เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในเดือนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรมการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

ประชุมคณะกรมการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

27 สิงหาคม 2563

น.ส.ณัฏฐนันท์ วิสุชาติพงศ์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม...

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสนับสนุนเครือข่ายสถิติ ร่วมสานสัมพันธ์มาดี

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสนับสนุนเครือข่ายสถิติ ร่วมสานสัมพันธ์มาดี

25 สิงหาคม 2563

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสนับสนุนเครือข่ายสถิติ ร่วมสานสัมพันธ์มาดี ภายใต้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 โดยมีเครือข่ายกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน เข้าร่วม ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ โดยมีนางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • ประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

    ประชุมประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

  • ประชุมคณะกรมการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

    ประชุมคณะกรมการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนสิ

  • จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสนับสนุนเครือข่ายสถิติ ร่วมสานสัมพันธ์มาดี

    จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสนับสนุนเครือข่ายสถิติ ร

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.