วันวิสาขบูชา วันพระพุทธเจ้า

วันวิสาขบูชา วันพระพุทธเจ้า

 

วันวิสาขบูชา วันพระพุทธเจ้า

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานพบปะหารือสภากาแฟกับหน่วยงานทุกภาคส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ อยุธยาทีคโฮม

ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานพบปะหารือสภากาแฟกับหน่วยงานทุกภาคส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ อยุธยาทีคโฮม

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น.
นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานพบปะหารือสภากาแฟหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แบบไม่เป็นทางการ

ร่วมงานพบปะหารือสภากาแฟหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แบบไม่เป็นทางการ

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และนางสาววรรณา แก้วบัวดี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ร่วมงานพบปะหารือสภากาแฟหน่วยง... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
  • วันวิสาขบูชา วันพระพุทธเจ้า

    วันวิสาขบูชา วันพระพุทธเจ้า

  • ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานพบปะหารือสภากาแฟกับหน่วยงานทุกภาคส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ อยุธยาทีคโฮม

    ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานพบปะหารือสภากาแฟกับหน่วยงา

  • ร่วมงานพบปะหารือสภากาแฟหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แบบไม่เป็นทางการ

    ร่วมงานพบปะหารือสภากาแฟหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิ

เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข

4 พ.ย. 2557 นางนวลจันทร์ เมืองแสงธรรม สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมข้าราชการพนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรม "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" ณ บริเวณเมืองโบราณ วัดพระศรีสรรเพชร์

    dsc01806  dsc01813

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.