พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประจำปีงบประมาณ 2558

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นางนวลจันทร์  เมืองแสงธรรม) พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานในพิธีลงนามและมอบนโยบายให้กับกระทรวงและจังหวัดที่เข้าร่วมลงนาม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอีสตัน มักะสัน กรุงเทพฯ

   

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.