ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลการบริการภาครัฐ
1.  การให้บริการผ่านเว็บไซต์
     https://www.egov.go.th
     https://info.go.th
     https://data.go.th
2.  การให้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application)
     ดาวน์โหลดได้ที่ https://apps.go.th
3.  จุดบริการประชาชน Government Kiosk  มีให้บริการ 2 แห่ง ณ ศูนย์ G-Point
     - สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
     - ศูนย์การค้าเซ็นทรัลศาลายา 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.