สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน

ด้วยรัฐบาลได้จัดทำสมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลการดำเนินงานของรัฐบาลที่ผ่านมา สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://www.prd.go.th/more_news.php?cid=428 หรือคลิ๊กที่แบรนเนอร์ "จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน"

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.