ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์

333

• ข้อมูลคุณภาพชีวิตและการพัฒนาชุมชน >> อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

• รายละเอียดข้อมูล Meta Data ข้อมูลคุณภาพชีวิตและการพัฒนาชุมชน >> อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

• การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิตและการพัฒนาชุมชน

• Infographic ข้อมูลคุณภาพชีวิตและการพัฒนาชุมชน >> คลิ๊ก

 

444

• ข้อมูลข้าวปลอดภัย >> อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

• รายละเอียดข้อมูล Meta Data ข้อมูลข้าวปลอดภัย >> อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

• การวิเคราะห์ข้อมูลข้าวปลอดภัย 

• Infographic ข้อมูลข้าวปลอดภัย >> คลิ๊ก

 

 

555

• ข้อมูลพัฒนาเส้นทางขนส่งทางลำน้ำ >> อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

• รายละเอียดข้อมูล Meta Data ข้อมูลพัฒนาเส้นทางขนส่งทางลำน้ำ >> อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

• การวิเคราะห์ข้อมูลพัฒนาเส้นทางขนส่งทางลำน้ำ

• Infographic ข้อมูลพัฒนาเส้นทางขนส่งทางลำน้ำ >> คลิ๊ก

 

 

222

• ข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP >> อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

• รายละเอียดข้อมูล Meta Data ข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP >> อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

• การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP

• Infographic ข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP >> คลิ๊ก

 

 

111

• ข้อมูลการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และมรดกโลกทางวัฒนธรรม >> อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

• รายละเอียดข้อมูล Meta Data ข้อมูลการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และมรกโลกทางวัฒนธรรม >> อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

• การวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และมรดกโลกทางวัฒนธรรม

• Infographic ข้อมูลการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และมรดกโลกทางวัฒนธรรม >> คลิ๊ก

 


สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.