บำเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  ร่วมกันบำเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์  เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน  ประจำปี 2560 (ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็กพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) ณ วัดช้าง หมู่ 1  ต.ปากกราน  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560

1491194466684

1491194493058

1491194478564

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.