ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 30 คน

1491986804979

1491986825896

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.