พิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดหลวงปู่ทวด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 09.00น. น.ส.วรรณา แก้วบัวดี หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน ได้รับมอบหมายจากนายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เข้าร่วมพิธีเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดหลวงปู่ทวด ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1492503506928

1492503433052

1492503461278

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.