ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก ทสจ.พระนครศรีอยุธยา ขอเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการต้นแบบเมื่อปี พ.ศ.2558

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.