ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสมหวัง ถุงสุวรรณ ประธานกิติมศักดิ์ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ให้กับคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นผู้แทนจากบริษัทต่างๆ

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.