ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 11.30 น. นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการและ

เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาขาอุทัย เพื่อมอบป้าย

Rollup และแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยมีนางจิตรา ธโนดม ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และนายสมหมาย หิรัญสมบูรณ์ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาขาอุทัยให้การต้อนรับ

18056872 1890940187785917_472186882036009543_n

18193720 1890936397786296_5285642615828101697_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.