ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ

สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อมอบป้ายRollup

และแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยมีนางสุวรรณา ชนินทร์วณิชย์ พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และนายสงกรานต์ เพ็ชรน้ำเขียว ผอ.กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจฯ 18157937 1891310997748836_1133741289252280615_nให้การต้อนรับ

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.