ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1

  วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

  ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 เพื่อมอบป้าย Rollup

  และแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯโดยมีนายพงษ์ศักดิ์ เมธาพิพัฒน์

  สรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ให้การต้อนรับ


 

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.