ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

 

    วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์

    โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

    โดยมีคุณสุชาดา ผู้แทนจากสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ให้การต้อนรับ

    18268578 1893730070840262_3835034954207310968_n18274909 1893730074173595_4167474691901694860_n18301837 1893730134173589_5372497928485050866_n18199094 1893730130840256_7284000115480061115_n

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.