ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ผ่านรายการคุยข่าวเล่าเรื่อง

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.45 น. นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ได้ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560ผ่านรายการ "คุยข่าวเล่าเรื่อง"

สถานีวิทยุชุมชนคลื่น FM.101.25Mhz. โดยมี นางแสงมณีจรรณ์ เพชรสังหาร

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินรายการ

18301055 1893109860902283_8164559499002243155_n

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.