ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 ณ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

 วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.30 น.นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ณ นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)

โดยมี นายสุโชติ ศิริยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)ให้การต้อนรับ

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.