ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 

ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ เพื่อมอบป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฯ

โดยมีนายเสรี กิ้มจ้องผู้จัดการทั่วไป บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.