สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบผู้ประกอบการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สนง.สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ได้ลงพื้นที่พบผู้ประกอบการที่ผลิตมีดอรัญญิก ณ ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง 

เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.