การพบปะหารือสภากาแฟหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง DE

17990807 1896560513890551_776894942921080820_n

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 7.00 น.โดยการนำของ นายชุติชาติ บุญชูวิทย์สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พร้อมด้วยข้าราชการได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพการจัดงานพบปะหารือสภากาแฟ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงาน ดังนี้

1.สนง.สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา

3.สนง.ไปรษณีย์เขต 1 และ สนง.ไปรษณีย์จังหวัด

4.สำนักงาน กสท.พระนครศรีอยุธยา(CAT)

5. บมจ.ทีโอที(TOT)

พร้อมกันนี้สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เปิดVTR

ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.