วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

17991046 1897324930480776_6885948041935826758_n

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมงานโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยาเป็นประธาน

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.