โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศหรือโครงการเน็ตประชารัฐ

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.30 น.นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางสาววรรณา แก้วบัวดี หฝ.วิชาการฯ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติการประชุมชี้แจงโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงการเน็ตประชารัฐของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์โดยมีนายอนุรุต อุทัยรัตน์ รองกก.ผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบอร์ดแบนด์ และนายสมศักดิ์ มหาวิริโย ผช.กก.ผู้จัดการใหญ่สำนักงานขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1 บมจ.ทีโอที ร่วมกันเป็นประธาน

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.