ปลูกดอกดาวเรือง

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 น.นางสาววรรณา แก้วบัวดี หฝ.วิชาการสถิติและวางแผนพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายจากนายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานปลูกดอกดาวเรืองนำร่อง ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้ประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อประดับตกแต่งบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

18519848 1900535620159707_6022058459960440724_n

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.