กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการเปิด-ปิด พร้อมมอบวุฒิบัตรการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านโคกกระต่าย อบต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี

18581984 1903170439896225_2930994907447713365_n 1

 

18664367 1903170453229557_654816339582094171_n 1

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.