สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

 

•  สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2558 SES/2558

•  สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2559 SES/2559

•  สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2560 SES/2560

•  สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2561 SES/2561

•  สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2562 SES/2562  

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.