ประชุมคณะทำงานผลิตภัณฑ์จังหวัด(GPP)

 

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาบริการชุมชนสังคมและบริการอื่นๆ และสาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา18765811 1907438989469370_7326488648986613214_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.