ประชุมหารือโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น.นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยข้าราชการ ได้หารือกับ ดร.กิติมา ทามาลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับการดำเนินโครงการสำรวจความต้องการสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อย ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

18892980 1907715012775101_5378748121717294863_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.