ประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2560

 วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 - 16.30 น.นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม 2560 พร้อมกันนี้สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้บรรยายให้องค์ความรู้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ในหัวข้อ "การขับเคลื่อนThailand 4.0"

18892909 1908402826039653_7911752680106777871_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.