ประชุมสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (งานแจงนับ)

 วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างเข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (งานแจงนับ) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากการที่กลุ่มสถิติสถานประกอบการ 1 สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยการนำของ นางสาวสีวลี เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการกลุ่มสถิติสถานประกอบการ 1 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลโครงการดังกล่าวระหว่างวันที่ 8 - 11 มิถุนายน 2560

19059402 1912825058930763_8868998911898496021_n19029354 1912825195597416_8155926255419319515_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.