ร่วมงานพบปะหารือระหว่างส่วนราชการและทุกภาคส่วนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา"สภากาแฟ"

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 7.00 น นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ ได้ร่วมงานพบปะหารือระหว่างส่วนราชการและทุกภาคส่วนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา"สภากาแฟ" ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยาเป็นประธาน

19059740 1913992885480647_7503373028631085332_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.