ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนมิถุนายน 2560

 วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น.นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ปัญหาและอุปสรรค ให้กับคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมได้รับทราบ โดยมีนายสมหวัง ถุงสุวรรณ ประธานกิตติมศักดิ์เป็นประธานการประชุม

19247629 1914098548803414_4952053039814836842_n19059110 1914098552136747_4096099209445066287_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.