มอบเช็คเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 น. นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับเชิญเพื่อมอบเช็คเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัด โดยมีนายวิชญพร ไชยรัตนะ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธาน

19146225 1915055558707713_8862281202910759343_n19149464 1915055562041046_9032172368672836157_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.