ประชุมปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารระบบสถิติของประเทศ

 วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผนได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารระบบสถิติของประเทศ ณ ห้องอบรม 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

19225676 1915504928662776_2757180130727216598_n19113889 1915505055329430_5310269348776040436_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.