โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ชั้น 1 อาคาร 7 ชั้น ศาลากลางจังหวัพระนครศรีอยุธยา

19225034 1916528638560405_7004510479969753299_n19396716 1916528881893714_2829446297720768870_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.