ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโน อุตสาหกรรม พ.ศ.2560 ในงานประชุมชี้แจงให้ความรู้ งานประกันสังคม ให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน ประจำปี 2560

 ระหว่างวันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยน้องๆ มาดี ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 ในงานประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตนประจำปี 2560 รุ่นที่ 3 - 6 ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งนี้จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส โดยมีนายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้สำนักงานฯ ขอขอบคุณ นางจิตรา ธโนดม ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ให้ความอนุเคราะห์สำนักงานสถิติจังหวัด เข้าประชาสัมพันธ์งานโครงการดังกล่าว

19366245 1917323391814263_3394100910240444817_n

19420621 1916924955187440_7820597598035246073_n19396789 1916924401854162_1394143606225709501_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.