ประชุมเพื่อหารือ และแจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการ ได้ร่วมประชุมเพื่อหารือและแจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย กับ ดร.กิติมา ทามาลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

19260292 1918278631718739_6966744645351649606_n19247731 1918278595052076_686401266330696521_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.