ประชุมชี้แจง/ การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 6/2560

 วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น. นางสาววรรณา แก้วบัวดี หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยข้าราชการ ได้รับมอบหมายจากนายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 6/2560 ณ สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง

19437778 1920699634809972_1989472840141660969_n

19437672 1920699638143305_8583115876012874910_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.