ร่วมพิธีเปิดงาน OTOP ป่าโทนโดนใจ ประจำปี 2560

 

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น. นางสาววรรณา แก้วบัวดี หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน 

ได้รับมอบหมายจาก นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน

OTOP ป่าโทนโดนใจประจำปี 2560 ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล

ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ บริเวณถนนป่าโทน

โดยงานจะจัดระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน- 2 กรกฎาคม 2560

19554048 1921851764694759_8814412624862374078_n

19510104 1921851831361419_4503924760251391275_n

19510521 1921851908028078_7995760052459644772_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.