โครงการส่งเสริมการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

 

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. นางสาววรรณา แก้วบัวดี หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยข้าราชการ และน้องๆ มาดีโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ได้รับมอบหมายจากนายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ วัดหน้าต่างนอก ต.หน้าไม้อ.บางไทร เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 และโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการเปิดงาน

19510638 1921848451361757_5445993104708450164_n

19437608 1921848498028419_6525625794430343477_n

19598707 1921848558028413_976165011359383382_n

19511472 1921848648028404_443292706318018243_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.