ประชุมชี้แจงระดับเจ้าหน้าที่วิชาการโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

 

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นประธานการเปิดประชุมและบรรยายการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ ณ ห้องประชุม 30213 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

19225455 1928870720659530_5694747473836947544_n20031890 1928870737326195_3785385578752387425_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.