สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่สังเกตุการณ์และติดตามการปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจ ข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

 

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น.
นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลงพื้นที่อำเภออุทัย ภาชี ท่าเรือ และอำเภอมหาราช
เพื่อสังเกตุการณ์และติดตามการปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจ
ข้อมูลผู้มีรายได้น้อย พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ

20479483 1940238389522763_5217677119034911161_n

20431671 1940238442856091_8425820198996972624_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.