สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่หมู่บ้านเปรมประชา พรีเมียร์ เพื่อประสานงานการเข้าพื้นที่สำรวจ ของนักศึกษาโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

 

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น.
นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่หมู่บ้านเปรมประชา พรีเมียร์ ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน เพื่อประสานงานการเข้าพื้นที่สำรวจ ของนักศึกษาโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

20597176 1940837839462818_7066846487873166192_n

20526215 1940837862796149_1565582477709231038_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.