สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมเตรียมการเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

 

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น.
นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมเตรียมการเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะต้นแบบ  ตำบลมหาพราหมณ์  อำเภอบาบางบาล

20526364 1940924486120820_3844523875132245494_n

20597153 1940924499454152_4779305788112282302_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.