ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ

 

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 น.
นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ ทั้งนี้ขอขอบคุณสำนักงานไปรษณีย์เขต 1 ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดประชุมครั้งนี้

20621015 1941434049403197_837176443925869159_n

20526243 1941606659385936_1976467406797613364_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.