โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะต้นแบบ

 

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น.
นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะต้นแบบ ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบาบางบาล โดยครั้งนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานการเปิดโครงการ

20622025 1942582192621716_6274985372717347295_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.