ปลูกต้นไม้และปล่อยพันธ์ุปลา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

 

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. 
นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธ์ุปลา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี ทุ่งหันตรา

20708257 1944507392429196_7380132798656501119_n

20729452 1944507399095862_1090655984662030582_n

20768227 1944507539095848_1596967461858768059_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.