สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่หมู่ 2 ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไผ่

 

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น.
นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่หมู่ 2 ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไผ่ เพื่อติดตาม สังเกตการณ์ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการเก็บข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

20841987 1947001335513135_7744580388064583770_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.