ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

 

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 8.30 น.
นายชุติชาติ บุญชูวิทย์ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ และบรรยายในหัวข้อ "ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร(MIS)" ทั้งนี้ขอขอบคุณสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1 
บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดประชุมครั้งนี้

21314634 1953317308214871_5775626464865450135_n

21231952 1953327358213866_6921833205733708570_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.