เข้าพบผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขอขอบคุณและมอบประกาศนียบัตรงานโครงการ สำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 นายชุติชาติ บุญชูวิทย์
สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการเข้าพบผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้


1.นายมนตรี หาเรือนทรง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
2. นายสุชาติ บัณฑิตเขียน
ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอภาชี และรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าเรือ
3. นางชัชรินทร์ สินประมวญ 
ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอมหาราช


เพื่อขอขอบคุณและมอบประกาศนียบัตรงานโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
ทั้งนี้ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ได้มอบของที่ระลึกในโอกาสเกษียณอายุราชการของสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

21728140 1956962641183671_3277638085384054304_n

21740037 1956962634517005_2493808751835492845_n

21752094 1956962651183670_1950046794830682188_n

21762049 1956962644517004_8865281859406822810_n

สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเซีย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 0 3533 6585 โทรสาร 0-3533-6584
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.